I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Wykonaj badania profilaktyczne! Zadbaj o swoje zdrowie!

Tytuł serwisu

Profilaktyka

Zapobieganie rakowi jelita grubego, czyli profilaktyka, składa się z trzech etapów.
Etap pierwszy, profilaktyka pierwotna, to zapobieganie rozwojowi choroby poprzez eliminację zewnętrznych czynników ryzyka lub zmniejszenie narażenia na nie.
Etap drugi, czyli profilaktyka wtórna, polega na wczesnym wykrywaniu nowotworu. Chorobę diagnozuje się stadium, w którym nie daje jeszcze objawów i jest w znacznym stopniu wyleczalna.
Trzeci rodzaj profilaktyki dotyczy osób, u których choroba występuje w stadium klinicznym. Działania profilaktyki późnej (trzeciorzędowej) mają na celu zmniejszenie ryzyka zgonu i niedopuszczenie do poważnych, trwałych skutków choroby pod postacią różnego stopnia inwalidztwa.