I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Wykonaj badania profilaktyczne! Zadbaj o swoje zdrowie!

Tytuł serwisu

Badania kontrolne po leczeniu


Po zakończeniu zasadniczego leczenia pacjent pozostaje w kontakcie z ośrodkiem onkologicznym, do którego zgłasza się na okresowe badania kontrolne. Ma to przede wszystkim na celu wczesne wykrycie przypadków niepowodzenia w leczeniu radykalnym (wznowy miejscowej lub przerzutów) i podjęcie działań interwencyjnych. Odgrywa również rolę w fizycznej i psychicznej rehabilitacji chorego. Jeśli chodzi o pacjentów leczonych paliatywnie, badania kontrolne mają na celu ocenę jakości życia chorego i podjęcie prób jego poprawy (leczenie objawowe, pomoc psychologiczna). Ponadto badania kontrolne, gdy ich wyniki rozpatruje się w ujęciu populacyjnym (na przykład dla grupy pacjentów leczonych w danym ośrodku lub dla chorych, którzy otrzymywali tę samą procedurę terapeutyczną), są przydatne do obiektywnej oceny wczesnych i późnych wyników leczenia onkologicznego.

Klasyczny schemat badań kontrolnych u pacjentów z nowotworami złośliwymi jelita grubego obejmuje:

Badanie kliniczne połączone z badaniem przez odbytnicę, oznaczenie poziomu antygenu rakowo-płodowego (CEA) oraz antygenu CA 19-9 i wykonanie testu na krew utajoną w kale. Przez pierwsze 2-3 lata po zakończeniu leczenia badania te wykonuje się co 3-4 miesiące, gdyż w tym okresie najczęściej dochodzi do nawrotów choroby. Po upływie tego czasu przez kolejne 2 lata przeprowadza się je co 6 miesięcy.
Kolonoskopię i/lub wlew kontrastowy doodbytniczy. Badania te powinny zostać wykonane w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji, jeśli nie przeprowadzono ich przed operacją. Następnie, jeśli nie wykazano zmian patologicznych, badania należy powtarzać co 6-36 miesięcy.
Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Raz do roku.
Badanie biochemiczne wątroby, USG wątroby, tomografię klatki piersiowej i/lub jamy brzusznej, scyntygrafię kośćca. W zależności od sytuacji klinicznej lub w przypadku wzrostu poziomu CEA lub CA 19-9.