I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Wykonaj badania profilaktyczne! Zadbaj o swoje zdrowie!

Tytuł serwisu

Leczenie raka jelita grubegoW terapii raka jelita grubego stosuje się trzy podstawowe metody leczenia onkologicznego: chirurgię, radioterapię oraz chemioterapię. Dwie pierwsze określa się jako leczenie miejscowe, ostania zaś – jako leczenie systemowe. W ostatnich latach w terapii raka jelita grubego wykorzystuje się również coraz szerzej nowy rodzaj leczenia systemowego – biologiczną terapię celowaną z użyciem przeciwciał monoklonalnych.

Powyższe metody leczenia mogą być wykorzystywane osobno lub jako tak zwane leczenie skojarzone. W tej drugiej sytuacji kilka różnych metod stosuje się jednocześnie lub kolejno po sobie.